Kopitarjeva zbirka slovanskih kodeksov (NUK, Cod. Kop. 1-33) sodi med največje zaklade Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (Slovenija). Večji del zbirke sestavljajo cerkvenoslovanski kodeksi južnoslovanske redakcije, poleg njih pa vsebuje še nekaj novejših rokopisov, med njimi pet novobolgarskih. Najstarejši rokopis zbirke, Supraseljski kodeks (11. st.) je eden najstarejših v cirilici napisanih slovanskih jezikovnih spomenikov sploh.

Orientacijo v zbirki omogoča opis kodeksov v delu V. Mošina (Kopitarjeva zbirka slovanskih rokopisov, Ljubljana 1971). Če uporabnika zanima določena tema, lahko preišče Mošinovo knjigo z iskalnikom. Če ga zanima posamezen kodeks, ga seznam kodeksov, ki je opremljen s povezavami, privede do iskanega kodeksa. Leva ikona ga privede do digitaliziranih posnetkov rokopisa. Če iz opisa vsebine rokopisa ugotovi, da ga zanima določena stran, jo lahko vtipka v desno okence: potrditev ga bo pripeljala do recto strani. Srednje okence omogoča listanje po kodeksu.

           

Kopitarjeva zbirka kodeksov
Če ne vidite zgornjih zapisov v enaki pisavi, morate za pravilen ogled strani najprej namestiti pisavi Kopitar 3 in Kopitar 3 Bold. Ko poženete shranjeni datoteki s pisavami, se namestitev izvrši samodejno.