SEZNAM KODEKSOV


1. Ms 368. Fragment četveroevangelija v cirilici, raška redakcija, konec XIII.-začetek XIV. stoletja.

2. Cod. Kop. 12. Četveroevangelij, srbska redakcija, konec XIII.–začetek XIV. st. Slike

3. Cod. Kop. 11. Četveroevangelij, srbska redakcija, sredina XVI. st. Slike

4. Cod. Kop. 10. Četveroevangelij, srbska redakcija, tretja četrtina XIV. stoletja. Slike

5. Cod. Kop. 24. Četveroevangelij, bosenska šola, druga polovica XIV. stoletja. Slike

6. Cod. Kop. 7. Četveroevangelij, srbska redakcija, začetek XVI. stoletja. Slike

7. Cod. Kop. 6. Apostol — aprakos, srbska redakcija, 1667. 1. Slike

8. Cod. Kop. 23. Psalter z razlago, srbska redakcija, sreda XVII. stoletja. Slike

9. Cod. Kop. 16. Psalter z razlago in bogorodičinim paraklisom, srbska redakcija, zadnja tretjina XVI. stoletja. Slike

10. Cod. Kop. 15. Psalter z razlago in z dodatki iz Obrednika, srbska redakcija, XVI.—XVIII. stoletje. Slike

11. Cod. Kop. 3. Oktoih, srbska redakcija, 1535. Slike

12. Cod. Kop. 8. Nedeljski in tedenski oktoih, srbska redakcija, zadnja četrtina XVI. stoletja. Slike

13. Cod. Kop. 9. Makedonski triod, pergament, XIII. stoletje. Slike

14. Cod. Kop. 17. Bogorodičnik, srbska redakcija, prva četrtina XVII. stoletja. Slike

15. Cod. Kop. 33. Trebnik, srbska redakcija, prva četrtina XVII. stoletja. Slike

16. Cod. Kop. 2. Supraseljski kodeks-čti-minej za marec, starocerkvenoslovanska redakcija, XI. stoletje. Slike

17. Cod. Kop. 1. Kopitarjev prepis celotnega Supraseljskega kodeksa, 1838-1840. Slike

18. Cod. Kop. 19. Prolog za september-december, srbska redakcija, 1594. Slike

19. Cod. Kop. 4. Prolog za poletno polovico leta, srbska redakcija, 1566. Slike

20. Cod. Kop. 18. Parenezis Efrema Sirskega, srbska redakcija, 1567. Slike

21. Cod. Kop. 14. Dioptra Mihaila Psela, srbska redakcija, XV. stoletje. Slike

22. Cod. Kop. 5. Zbornik "Zlatoust", srbska redakcija, 1574. Slike

23. Cod. Kop. 21. Zbornik "Damaskin", bolgarski, konec XVII.-začetek XVIII. stoletja. Slike

24. Cod. Kop. 32. Kanonsko-liturgicni zbornik Jovana Zlokruhovica, srbska redakcija, začetek XVII. stoletja. Slike

25. Cod. Kop. 22. Glagolski liturgicni zbornik, pergament, hrvatska redakcija, XV. stoletje. Slike

26. Cod. Kop. 26. Nomokanon, srbska redakcija, tretja četrtina XVI. stoletja. Slike

27. Cod. Kop. 20. Prepis Rakovškega rukopisa Dušanovega zakonika, 1827. Slike

28. Cod. Kop. 25. Slovenski rokopis Adama Skalarja iz l.1643. Slike

29. Cod. Kop. 13. Zvezek Valentina Vodnika za slovansko paleografijo, 1797. Slike

30. Cod. Kop. 28. Revnosta na togozi deto iskopa noviat kladenec, bolgarski, začetek XIX. stoletja. Slike

31. Cod. Kop. 30. Petar Kazakovic, Povestvovanie o edinom čelovekom... eže obrete se v pustinju fadeistei, bolgarski, začetek XIX. stoletja. Slike

32. Cod. Kop. 29. Fiziolog, bolgarski, začetek XIX. stoletja. Slike

33. Cod. Kop. 31. Slovarček in druga besedila v bolgarščini, začetek XIX. stoletja.

34. Cod. Kop. 27. Kopitarjeva razprava o jeziku štajerskih Slovencev v razmerju do Clozovega zbornika, latinsko, 1836. Slike